Nemzeti innovációs rendszerek a visegrádi országokban

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Lux, Gábor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A TANULMÁNY CÉLJA : Jelen tanulmány a visegrádi országcsoport nemzeti innovációs rendszereiről, és a kialakuló innovációpolitikai eszköztár fejlődéséről nyújt összehasonlító elemzést. A vizsgálatok fő célja a fejlődés közös vonásainak megragadása, és a nemzeti, regionális szintű különbségeket is ebből a perspektívából vizsgálja. ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN: A tanulmány az elérhető nemzetközi szakirodalom feldolgozásán és szintézisén alapul, amelyet alapvető összehasonlító statisztikákkal egészítettem ki. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK: A visegrádi országok innovációs rendszerei stagnáló vagy lemaradó teljesítményt nyújtanak a vezető innovátorokhoz képest. Nem csak az állami, hanem az üzleti innováció intézményei is gyengék, amelyre a térség országaira jellemző függő piacgazdasági modell is hatással van. A belső innovációs kapacitások gyengék, jócskán elmaradnak a globális élvonaltól. Ugyanakkor az innovációpolitikai eszközrendszer is alacsony hatékonyságú, a felzárkóztatási szemlélet helyett a már eleve sikeres innovátorokat juttatja többletelőnyökhöz. A regionális és lokális szint gyengesége területi polarizációs folyamatokat eredményez, de a modell egésze is jelentős illeszkedési problémákat vet fel, konzerválódik a fejlettségi rés a térség egésze és az európai magországok között. GYAKORLATI JAVASLATOK: Az innovációs politikáknak a reális szükségletekhez alkalmazkodó, a hazai vállalkozások felzárkózását szolgáló, eltérő szükségletekhez idomuló és térben is differenciált támogatásokra érdemes fókuszálniuk.
Description
Keywords
visegrádi országok , innováció , nemzeti innovációs rendszer , innovációpolitika
Citation
Marketing és Menedzsment 54:(1). klsz. pp. 39-48. (2020)