Városok fejlődése és pénzintézeti funkciói a mai Vajdaság területén a dualizmus időszakában

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Gál, Zoltán
Rácz, Szilárd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Regionális Tudományi Társaság
Abstract
Tanulmányunkban a történeti földrajz vizsgálati módszertanát alkalmazva a magyarországi pénzintézeti hálózatnak a városfejlődésre, szűkebben a városhálózat hierarchikus rendjére gyakorolt hatását elemezzük a mai Vajdaság területén. A vizsgálat egy korábbi, a dualizmuskori városhálózat banki funkcióit bemutató kutatásra támaszkodik, amelyben a magyarországi városok hierarchikus rangsorát a központi helyek modellje alapján állították fel a banktőke területi megoszlását, a megtakarítások és a hitelállomány változásának regionális sajátosságait, a banki szolgáltatások hierarchiaképző és városfejlesztő hatásait, valamint a bankközpontok területi átrendeződésére ható tényezőket vizsgálva.
Description
Keywords
urbanizáció , városhálózat , városi funkciók , pénzügyi földrajz , bankok , gazdaságtörténet , dualizmus , Vajdaság , Délvidék
Citation
Takács Z, Ricz A (szerk.) Regionális kaleidoszkóp. Szabadka: Regionális Tudományi Társaság, 2014. pp. 91-102. (ISBN:978-86-86929-05-1)