A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: egy magyarországi kutatás első eredményei

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Lux, Gábor
Páger, Balázs
Kovács, Szilárd
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tanulmányunk az ipari kutatásokban növekvő érdeklődésre számot tartó középvállalati szektor nemzetközi és hazai jelentőségének vizsgálatára vállalkozik, szakirodalmi feltárás és területi statisztikai módszerek segítségével. A szakirodalomban egyre inkább elfogadott tételt követve, a középvállalatokat a kis- és a nagyvállalkozásoktól egyaránt eltérő, önálló vállalati méretkategóriaként értelmezzük, amely fontos szerepet játszhat a területi versenyképesség javításában. A következő kérdések megválaszolására teszünk kísérletet: 1. Mely okok vezettek a középvállalatok szerepének felértékelődéséhez az európai országok növekvő hányadában? 2. Milyen problémák és kihívások jellemzik a középvállalati szektort a duális szerkezetű, az erős külföldi és a gyenge hazai vállalkozások közötti jelentős különbségeket mutató magyar feldolgozóiparban? 3. Milyen sajátosságai vannak a hazai feldolgozóipari középvállalatok térszerveződésének, és hogyan változtak ezek a vállalatok az elmúlt másfél évtizedben? Kutatásunkban az MTA KRTK Adatbankja által szolgáltatott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legfrissebb hozzáférhető vállalati adatait dolgoztuk fel a 2000 és 2013 közötti időszakra; a szűkített adatállomány 2676 elemet tartalmazott. Kutatási eredményeink rámutatnak, hogy a középvállalatok számottevő jelentőségűek a hazai feldolgozóipari kis- és középvállalkozások (KKV-k) között, ugyanakkor ez a vállalati szektor a 2000-es évek eleje óta zsugorodó tendenciát mutat. A gazdasági válság szintén megrázkódtatást jelentett a középvállalatok számára, és tovább ösztönözte a feldolgozóiparon belül zajló iparági átrendeződést. Kutatásunk kiterjedt a vállalati adatok területi és iparági koncentrációinak vizsgálatára is. A lokációs hányados és a feltárt komparatív előnyök mutatójának összevetésével négy csoportot különböztettünk meg a régióiparág kombinációk között, melynek során négy esetben találtunk jelentős területi koncentrációt és kiaknázott komparatív előnyöket felmutató kombinációkat.
Description
Keywords
középvállalkozás , feldolgozóipar , kisvállalkozás , területi különbségek , szerkezetváltás , újraiparosítás
Citation
Területi Statisztika 57: (1) pp. 52-75. (2017)