Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma; Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Abstract
A magyar tudományosság két jelentős intézménye, az MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) és a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma (DE AMTC) között 2001-ben magasszintü együttműködési megállapodás született a regionális (területi), valamint az agrár- és vidékfejlesztési jellegű tudományos és oktatási kapcsolatok elmélyítése céljából. A modem regionalizáció és regionalizmus, valamint a terület- és vidékfejlesztés kérdései által egyaránt érintett két intézmény között az elmúlt évek során kiteljesedett modellértékű együttműködés ma már jó példával szolgál az MTA és a felsőoktatási intézmények közötti tartalmasabb kapcsolatok fejlesztése számára is. A negyedszázados múltra visszatekintő, interdiszciplináris jellegű nagy társadalomtudományi kutatóhálózat, az RKK - benne az 1992-ben alapított Debreceni Osztály - a területi tudományok művelésének meghatározó, az európai tudományos rendszerrel kompatibilis, azzal együttműködő bázisintézménye. A közös erőfeszítések eredményeként színvonalas tudományos és oktatási kapcsolatokat épültek ki az MTA RKK és a Debreceni Egyetem, közelebbről pedig az Agrár- és Műszaki Tudományok Centmma terület- és vidékfejlesztésben érintett tudományos műhelyeivel, mindenekelőtt a Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézettel, az MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoporttal, valamint Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskolával. A jelenlegi, sorrendben harmadik tanulmánykötet, amely immár a hagyományteremtés jegyében folytatja a 2005-től rendszeres közös publikációs tevékenységet, ezúttal a Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban címmel jelzett témakör elemzésével. A Magyar Tudomány Ünnepe 2007. évi rendezvénysorozata alkalmából megjelenő tanulmánykötet tapasztalt kutatók és oktatók közreműködése mellett elsősorban fiatal szakemberek számára biztosít lehetőséget kutatási eredményeik prezentálására. A kötet remélhetően így is megfelelően bizonyítja és reprezentálja majd az MTA RKK és a DE AMTC, általánosabb érvénnyel pedig az akadémiai és a felsőoktatási intézmények között egyre erőteljesebben szorgalmazott együttműködések létjogosultságát.
Description
Keywords
Észak-Alföld , modernizáció , területfejlesztés , területfejlesztés - Észak-Alföld , regionalizmus
Citation