Túlélés, ellenállás, adaptáció: informális gyakorlatok Magyarországon és Lengyelországban

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Danyi, Gábor
Vigvári, András
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A tanulmány, amely a Replika folyóirat jelen tematikus számához készült bevezetőként, az informalitás és az informális társadalmi gyakorlatok gazdag szakirodalmába kínál betekintést. A tanulmány első két fejezete az informalitás elméleti megközelítéseit és fogalomtörténetét mutatja be, a hosszútávú félperifériás fejlődés közép-kelet-európai kontextusában. A tanulmány harmadik és negyedik fejezete az informalitás szakirodalmát a szocialista és posztszocialista Magyarország és Lengyelország példáján keresztül veszi szemügyre. Az áttekintés során az igazodási pontokat azok a megközelítések kínálják, amelyek az informalitásra válsághelyzetre adott válaszként, ellenállási formaként, valamint társadalmi örökségként és áthagyományozódó tudásként tekintenek. Ezek a szempontok azonban korántsem állnak kizáró viszonyban egymással, inkább olyan sajátosságokat képeznek, amelyek az informalitás zavarba ejtően sokszínű jelenségének különböző, egymással kompatibilis oldalait jelenítik meg. A longue durée perspektívájából vizsgálva az informális gyakorlatok egy hosszútávú társadalmi adaptáció részeként ragadhatók meg, amely a felhalmozódott társadalmi tudást olyan új adaptív formákká és gyakorlatokká alakítja át, amelyek a félperifériás társadalmak változó szükségleteire reagálnak.
Description
Keywords
Lengyelország , szocializmus , poszt-szocializmus , gazdasági válság , munkanélküliség , adaptáció , társadalmi örökség , informalitás
Citation
Replika 110:(1) pp. 11-31. (2019)