Az országgyűlési választókerületek kompaktságának elemzése Magyarországon

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Kovalcsik, Tamás
Vida, György
Dudás, Gábor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A választási földrajz egyik fajsúlyos témaköre a választókerületek kialakításának vizsgálata és a kapcsolódó térbeli folyamatok kimutatása. A választókerületek lehatárolása során számos kritériumnak kell megfelelni, amelyek közül az adott kerületek kompaktsága az egyik meghatározó.Ennek matematikai és statisztikai elemzésével az alakkutatások, azon belül is a kompaktsági vizsgálatok foglalkoznak. A tanulmány célja, hogy felvázolja a nemzetközi kompaktsági vizsgálatok választási földrajzban való alkalmazhatóságát,továbbá a kompaktsági szempontok figyelembevételével összehasonlítsa hazánk 1990. évi (régi) és 2011. évi (új) választókerületi beosztását.A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az új beosztás alkalmazásával a választókerületek általános kompaktsága a kisebb elemszám és a viszonylag nagyobb területek miatt sem növekedett. A vizsgálat továbbá azt is körvonalazta,hogy a kompaktság szempontjából szélsőséges választókerületek esetében hol játszottak szerepet a természeti és a közigazgatási határok a különös formájú választókerületek kialakításában,valamint hol figyelhető meg eredményorientált lehatárolás. Utóbbi határrajzolás pontos kimutatása azonban az összetett térbeli hatótényezők elemzését igényli, amihez célszerű a választókerület-manipuláció meghatározása érdekében kiterjeszteni a kompaktsági mutatókat.
Description
Keywords
választókerületek - Magyarország , lehatárolás , választási földrajz , kompaktság
Citation
Területi Statisztika 59:(2) pp. 188-218. (2019)