A társadalmi kapacitás/deficit mérése a skandináv és a visegrádi országok régióinak példáján

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Farkas, Jenő Zsolt
Bódi, Ferenc
Róbert, Péter
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tanulmányunk négy skandináv ország (Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország) és négy volt szocialista ország (a visegrádi négyek: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) összehasonlítását tűzte ki célul a társadalmi kapacitás vagy más megközelítésben anómia fogalma mentén. Célunk egy exploratív jellegű vizsgálat elvégzése volt, melyben kétféle mikro- és makromegközelítést alkalmaztunk. Az előbbi esetében a European Social Survey 2012. évi 6. felmérésének társadalmi jóllét moduljából saját indikátorokat dolgoztunk ki, amelyek a vizsgált országok társadalmának minőségére, az életminőségre és a szubjektív jóllét megítélésére vonatkoztak. A makroszintű elemzésnél az Eurostat Regio és Census 2011 adatbázisaiból válogattunk ki a témához kapcsolódó és a szakirodalomban elterjedt mutatókat. Vizsgálatunk során először az egyes országok, majd régióik (60 NUTS2 területi egység) jellegzetességeit tártuk fel, elsőként mikroszintű survey adatokból nyert saját, majd regionális makrostatisztikai indikátorokkal. A vizsgálat végén a kétféle mérés eredményeit összehasonlítottuk, illetve összefüggéseket határoztunk meg közöttük. A két országcsoport adatai közötti jelentős különbségek és a mögöttük feltárt összefüggések – véleményünk szerint – visszaigazolják más európai kutatások eredményeit, miszerint, a 2008-as válság nagyobb mértékben megviselte a gyenge szociális védőhálóval rendelkező országokat, különösen a társadalom szubjektív jóllétét tekintve. Azt tapasztaltuk továbbá, hogy a makro- és a mikromegközelítések eredményei számos esetben kiegészítik egymást, árnyalják az egyes területegységek jellemzőit, így együttes alkalmazásuk a társadalom állapotának pontosabb felmérését teszi lehetővé.
Description
Keywords
területi egyenlőtlenségek , jól-lét , anómia , visegrádi országok , skandináv országok
Citation
Területi Statisztika 56: (2) pp. 158-182. (2016)