A térbeli kirekesztés változó mintái vidéki terekben

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Váradi, Monika Mária
Virág, Tünde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tanulmányunkban egy empirikus kutatás eredményei alapján azt kívánjuk bemutatni, hogy az ország különböző vidéki tereiben milyen folyamatok és struktúrák alakították ki, tartják fenn a romának tartott népesség szegregált lakóterületeit, s hogy milyen tényezőkkel magyarázhatóak a térbeli elkülönülés, szegregáció lokális mintázataiban tetten érhető különbségek. A térbeli, társadalmi, etnikai kirekesztést, szegregációt a legújabb tudományos diskurzusokhoz kapcsolódva dinamikus, térben és időben változó folyamatnak tekintjük, így a romák térbeli elkülönülésének az egyes vizsgált településeken tapasztalható mintái egy olyan kontinuumon helyezkednek el, amelynek ideáltipikus végpontjait a gettó és az etnikus szomszédság jelentik. A romákat és nem romákat elválasztó gazdasági, társadalmi, szimbolikus és térbeli határok erősségét, illetve átjárhatóságát máig hatóan meghatározza a szocializmus időszaka – részint a cigánytelepek felszámolásának módja, részint az akkoriban kialakult gazdasági, társadalmi kapcsolatok, együttélési minták mentén.
Description
Keywords
szegregáció , kirekesztődés , szegénység , etnicitás , vidéki térségek - Magyarország
Citation
Szociológiai Szemle (ISSN: 1216-2051) 25: (1) pp. 89-113. (2015)