Város és vidéke – térkapcsolatok elemzése Győr térségében

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Szörényiné Kukorelli, Irén
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas-Győr Nonprofit Kft
Abstract
A győri ipari körzet kutatás egyik résztémája Győr hatásterének a meghatározása. A tanulmányban az erre tett kísérletet egy elméleti és egy empirikus vizsgálat nyújtotta. A két úton kapott eredmény, a modell és az empirikus vizsgálat külön-külön és összehasonlítva is elemzésre került. Az egyik út az észak-dunántúli városok gravitációs tereinek a meghatározása, benne Győr gravitációs terének definiálása, és kiterjedtségének elemzése. A vizsgálatba a régió kisebb városait, sőt falusias, de ipari szereppel bíró kisközpontjait is bevontuk, hogy meghatározva gravitációs zónáikat, választ adjunk arra, hogy Győr, mint ipari központ gravitációs terében milyen kisebb gravitációs terek rajzolódnak ki. A másik módszer primer adatok elemzésén alapul, a kérdőív információit feldolgozva a települések közötti funkcionális kapcsolatok irányultságát elemezzük térkapcsolat analízis segítségével. Az eredmények megmutatják Győr különböző (gazdasági, szolgáltatási) hatóterületét és a térség szubcentrumait is. Végül a két úton meghatározott hatásterületeket összehasonlítjuk, és elemezzük hasonlóságukat és különbözőségüket.
Description
Keywords
Győr , térkapcsolat , Reilly-féle gravitációs modell , vonzáskörzet
Citation
Lados M (szerk.) A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. pp. 22-48. (A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái; 5.) (ISBN:978-615-5298-44-8)