A bizalomelmélet kritikai újragondolása az eldologiasodás szempontjából

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Grünhut, Zoltán
Kőműves, Dániel
Bodor, Ákos
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A tanulmány célja, hogy az interperszonális bizalomról szóló elméleteket az eldologiasodás koncepciója tükrében kritikailag felülvizsgálja. Minderre azért van szükség, mert a bizalom jelenségét társadalomelméleti megvilágításba helyezve, annak új, az eddigieknél átfogóbb olvasta bontakozik ki. A dolgozat kiindulópontja, hogy a mások felé mutatott bizalom hátterében igazolások húzódnak meg. Ezek emocionális, morális, s racionális jellegűek. Azon egyének, akiket az életükön átívelő emocionális és morális tartalmú élmények arra buzdítanak, hogy az embertársaik rendszerint együttérző-odaadó és erkölcsös módon viselkednek, azok bizalmukat képesek emocionális és morális jellegű igazolásokra alapozni. Ezzel szemben azok, akiket a hasonló tartalmú élmények arra intenek, hogy legyenek óvatosak embertársaikkal, azoknak a konkrét interakciós partnerről kialakított percepcióikra, ezek racionális mérlegeléséből leszűrt igazolásaikra kell hagyatkozniuk. A dolgozat úgy érvel: ez utóbbi nem lehet bizalom, csak a bizalmatlanságérzés racionális kezelése. Az eldologiasodás koncepciója abban segít, hogy egy átfogó társadalomelméleti összefüggésben megértsük, miként vezethet a társadalomtól, a résztvevői minőségű viszonyrendszerekből való ki- és elszakadás, illetve egy megfi gyelői pozícióba való belehelyezkedés, a parciális jellegű dologi elemek racionális értékszámításának térnyeréséhez, valamint ennek okán az embertársaktól való kontemplatív eltávolodás folyamatos reprodukciójához.
Description
Keywords
bizalom , eldologiasodás , racionalitás
Citation
Replika 113. pp. 11-24. (2019)