Az én és a Másik a kozmopolita Európában: Az oktatás, a munka, a tudomány és a művészet átalakulása a késő modernitás változó struktúrái és társadalmi dinamikái közepette

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Grünhut, Zoltán
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ki vagyok én s ki a Másik? Miként viszonyulunk egymáshoz: az elzárkózó megkülönböződés vagy a kölcsönös elismerés szemlélete szerint? Hogyan befolyásolják a modernizációs folyamatok ezen egzisztenciális konstellációt? Milyen módon szolgálja a szocializáció és az életvilág -interpretáció négy fő színtere, vagyis az oktatás, a munka, a tudományok és művészetek átalakulása a másság elfogadását, s ezáltal az én emancipációját? Ezen intézményi reformok miként szorgalmazzák a kozmopolita Európa kibomlását? Jelen dolgozat e kérdéseket járja körül röviden, multi -teoretikus, sem lezártságra, sem Igazságra, sem szintetizált valóságmagyarázatra nem törekvő, pusztán a deliberatív igazságosság-teremtéshez adalékokat kínáló társadalomelméleti érveléssel.
Description
Keywords
társadalmi viszonyok , társadalmi szerepek , modernitás , oktatás , művészet , tudomány , munka
Citation
Tudásmenedzsment 20:(2) pp. 80-91. (2019)