Az objektív jóllét modellezése és első eredményei Magyarországon

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Nagy, Gábor
Koós, Bálint
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály Békéscsabai Kutatócsoport
Abstract
A gazdasági kibocsátás vagy a hozzáadott érték mérése irányából a komplexebb mutatószámok (HDI, UNDP-Millenium Development Goals), illetve a teljesen eltérő alapokra építkező indikátorok kidolgozása (nemzeti boldogságindex, illetve a jóllét különböző tartalmú mutatószámai) arra a felismerésre alapoztak, hogy a gazdaság teljesítménye nem mutat erős korrelációt az egyének megélt elégedettségével, életminőségével. A mérések zöme nemzetállamokra, szövetségi államok szintjére készült el, s csak kevés példát látunk alacsony területi szinten megjelenő differenciák megjelenítésére, modellezésére. Jelen tanulmányban egy TÁMOP-kutatás részeként a hazai kistérségi (LAU1) szintű különbségeket feltáró kísérleti számítás első eredményeit tesszük közzé azzal a megszorítással, hogy a kirajzolódó területi szerkezet csak az ún. objektív jóllétet tükrözi vissza. Teljesebb képet az időközben elkészült nagymintás kérdőíves felmérés eredményeivel kiegészített és súlyozott, „szubjektív” jóllétdimenziók hozzáadása adhat.
Description
Keywords
területi egyenlőtlenségek , modellezés , jóllét
Citation
Nagy E; Nagy G. (szerk.) Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok. Békéscsaba: MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, 2014. pp. 176-185. (ISBN:978-963-9899-86-5)