Újra a decentralizáció jelentőségéről

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Horváth, Gyula
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke
Abstract
A dolgozat a decentralizáció regionális fejlődésre gyakorolt kedvező hatásaira tekintettel rövid áttekintést ad az irányítási munkamegosztás feltételeinek sajátosságairól és a szubszidiaritás szinte kényszerű érvényesüléséről Kelet- és Közép-Európában, elsősorban Magyarországon. Rámutat a hosszú évtizedeket felölelő küzdelemre a gazdaság és a társadalom fejlődésének arányosabb területi eloszlását szorgalmazó, a területi különbségek mérséklését célul kitűző modernizációs erők és a hatalom között. A dolgozat egyik következtetése az, hogy a válság utáni korszak fejlesztési paradigmájának egyik kulcstényezője lesz a decentralizáció, ami átalakítja a hatalmi intézményrendszert, a közigazgatás szerkezetét, a gazdaságfejlesztés térbeli kereteit és a kohézió erősítését eredményezi.
Description
Keywords
decentralizáció , területpolitika , szubszidiaritás , területi egyenlőtlenségek , Magyarország , Kelet-Európa , Közép-Európa
Citation
Ricz A.; Takács Z. (szerk.) A régió TÍZpróbája. Szabadka: Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke, 2015. pp. 25-34. (ISBN:978-86-86929-06-8)