A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Timár, Judit
Fabula, Szabolcs
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Abstract
A 20. század második felében kibontakozó polgárjogi mozgalmak, a radikális és kritikai földrajzi irányzatok megjelenése, a geográfia "kulturális fordulata", valamint a nyomukban végbemenő elméleti pluralizálódás olyan új kutatási témák megjelenését eredményezte, mint például az egészségkárosodás és fogyatékosság kritikai földrajzi vizsgálata. Mindazonáltal Magyarországon sem ez a tudománytörténeti előrelépés, sem a fogyatékos emberek hátrányos helyzetének térbeli vonatkozásai nem keltették fel eddig a földrajzkutatók érdeklődését. Tanulmányunk fő célja, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékosság földrajzi vizsgálatának fontosságára magyarországi viszonylatban is, és példával szolgáljunk ilyen jellegű kutatásra. Ehhez kvantitatív és kvalitatív módszerek alkalmazásával feltárjuk a magyarországi társadalmi tér néhány olyan jellemzőjét, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák az egészségkárosodott, illetve testi differenciával élő embereket. Munkánkban a fogyatékosság térbeli-területi vonatkozásait több léptékben vizsgáljuk, egyaránt rávilágítva makro- és mikroszintű összefüggésekre. Kutatásunk eredményeivel rámutatunk a fogyatékossággal élő emberek hátrányos helyzetének bizonyos földrajzi vonatkozásaira. Egyrészt, a statisztikai számítások és a térképi ábrázolás alapján Magyarországon is megfigyelhető a gazdasági fejlettség regionális különbségei és a fogyatékos emberek területi eloszlása közötti ismert kapcsolat, amely szerint a fogyatékos népesség felülreprezentált a kevésbé fejlett térségekben. Másrészt, az interjús vizsgálat tanulságai szerint a fogyatékosság esetében a társadalmi tér jellemzőinek és az egyének térrel kapcsolatos tapasztalatainak meghatározó szerepe van a hátrányos helyzet kialakulásában.
Description
Keywords
fogyatékosság , kritikai földrajz , területi eloszlás , fogyatékkal élők , földrajz - fogyatékkal élők
Citation
Unger J. - Pál-Molnár E. (szerk.) Geoszférák 2015: A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei. Szeged: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, 2016. pp. 89-111. (GeoLitera)