Szlovákia településszerkezete a 21. században

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Horeczki, Réka
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Abstract
A kutatásom célja, hogy dél-dunántúli térség gazdasági, társadalmi és politikai életét erőteljesen befolyásoló kisvárosok hosszú távú fejlődésének törvényszerűségeit és sajátosságait feltárja és bemutassa. De nagyon fontosnak érzem, hogy a kutatás ne ragadjon le csak a helyi viszonyok vizsgálatánál. Magyarország az 500 millió fős Európai Unió része, s hosszú távon nyilván egyre szervesebben fog beilleszkedni ebbe a gazdasági és politikai keretrendszerbe. A szakmai kutatási program éppen ezért a komparatisztika lehetőségeivel is élni kíván, ami elsődlegesen a hasonló adottságú és struktúrájú, jelentős kisvárosi hálózattal rendelkező országok fejlődését és lehetőségeit vizsgálja. Az teljesen egyértelmű, hogy szomszédos országok között több olyan is található (Ausztria keleti részein főleg a burgenlandi, a stájer és a karintiai; illetve Románia erdélyi részein a hátártól a Királyhágóig terjedő vidék, Szlovákia Felvidéki területei), ahol a kisvárosi fejlődés az egész társadalom és gazdaság működése szempontjából fontos entitás (lásd: konzervatív értékek kialakulása, a kisvárosi mentalitás fontossága, a gazdasági és politikai rugalmasság létrejötte stb.). Ennek a vállalásnak eleget téve elsőként Szlovákia településhálózatát és ezzel együtt a városhálózatát kívánom áttekinteni elsődlegesen statisztikai adatok, elemzések alapján: településszerkezet, népesség, korszerkezet, gazdasági adatok foglalkoztatási szerkezet, stb. Egy alapos statisztikai áttekintés révén a tanulmányt elsősorban egy kezdődő munka első fázisának tekintem.
Description
Keywords
Szlovákia , urbanizáció , településszerkezet
Citation
Schaub Anita; Szabó István (szerk.) III. Interdiszciplináris doktorandusz konferencia 2014 = 3rd Interdisciplinary Doctoral Conference 2014. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.04.15-2014.04.17. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, 2015. pp. 727-737. (ISBN:978-963-642-741-2)