Az informális viszonyok és az informális munka földrajza

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Czirfusz, Márton
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ez az írás Böröcz József Kistársadalom – kiskapuk című, eredetileg 2000-ben megjelent és 2019-ben a Replikában újraközölt tanulmányához szól hozzá, a Havas Ádám és Fáber Ágoston által replikázásra felhívó kérdések mentén. Ebben az írásban amellett érvelek, hogy az informalitás Böröcz József-féle felfogása az informalitásra nemcsak mint társadalmi viszonyra tekint, hanem mint földrajzi viszonyra is, így érdeklődésre tarthatna számot a társadalomföldrajzi kutatásokban is. A cikk először azt mutatja be, hogy az elmúlt 40 év magyarországi társadalomföldrajzi irodalmából néhány kivétellel hiányzik annak vizsgálata, hogy a magyar társadalmat hogyan szervezi az informalitás mint többléptékű viszonyrendszer. A tanulmány második fele azt szorgalmazza, hogy az informális munkát tegyük részévé a rendszerváltás utáni hazai földrajzi viszonyok elemzésének. A cikk tudományszociológiai perspektívából rámutat arra is, hogy az informális viszonyok és az informális munka kutatása miért maradt kívül a magyarországi társadalomföldrajz érdeklődési körén, köszönhetően elsősorban a társadalomelméleti hiányosságoknak. Az írás azonosítja azokat a magyarországi társadalomföldrajzi megközelítéseket is (pl. az 1980-as évek szociálgeográfi ai irodalmát), ahol a téma marginálisan, de megjelent. Végül a cikk kutatási kérdéseket fogalmaz meg a Böröcz József-féle felfogás alapján az informalitás magyarországi földrajzi viszonyainak jobb megértéséhez.
Description
Keywords
informális gazdaság , informalitás , informális munka
Citation
Replika (115/116) pp. 109-118 (2020)