Iparági körzetek: A szervezett gazdaság egységei

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Lux, Gábor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Győr Kht.
Abstract
A tanulmány célja az iparági körzetek értelmezésében és közpolitikai alkalmazásában végbemenő evolúció bemutatása, a körzetek fogalmának differenciált értékelése. A szerző álláspontja szerint az iparági körzetek 1980-as, 1990-es években végbement reneszánszát a globális verseny erősödő nyomása váltotta ki, amelyben a tér kitüntetett pontjai minőségi feljebb lépéssel és erős szerveződéssel törekedtek versenyképességük és társadalmi vívmányaik megőrzésére. A szakirodalomban a figyelem egyre inkább a kölcsönös függőségi viszonyok által uralt tér ideája és a körzetek térszervező szerepe felé fordul; a körzeteket és intézményrendszerüket így nem csak versenyképességi csomópontokként, hanem a dinamikus alkalmazkodás egységeiként, a szerkezetváltási folyamatok katalizátoraként értelmezhetjük. A körzetszerveződés folyamata azonban több lehetséges végkimenetel felé mutat: a folytatódó globalizáció több esetben korábban erős körzetek felbomlását vagy „bekebelezését” eredményezte, míg máshol a belső szervezeti konszolidáció bizonyult tartós következménynek. Ez a változatosság kihat az iparági körzetek fejlesztéspolitikai alkalmazhatóságára is. A piac- vagy policy-vezérelt körzetek a perifériákon is kialakulhatnak (kialakíthatók), de minduntalan szembe kell nézniük a „ritkás” tér, a gyenge intézmények és a külső függőség egymással összefüggő problémáival.
Description
Keywords
ipar , iparági körzetek , globalizáció , versenyképesség , centrum-periféria , gazdaságföldrajz
Citation
Hardi T, Somlyódyné Pfeil E (szerk.) Városfejlődési trendek és állami szerepek. Győr: Universitas Győr Kht., 2014. pp. 183-204. (A Győri Járműipari Körzet, mint a térségfejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái; 2.) (ISBN:978-615-5298-38-7)