Cities as the keys to survival?: The impact of the economic crisis on health inequalities in Hungary in terms of unemployment and life expectancy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Egedy, Tamás
Uzzoli, Annamária
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Avtorja v članku obravnavata prostorsko razsežnost neenakosti v zdravju na Madžarskem na podlagi povezave med brezposelnostjo in pričakovano življenjsko dobo na državni ravni ter vse do ravni mikroregij in naselij, pričemer je poseben poudarek na mestih. Poudarjata povezavo med brezposelnostjo in povprečno pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu na podlagi regionalnih statističnih podatkovnih baz, poleg tega predstavita tudi ugotovitve kvantitativnih vprašalnikov (n = 545) in kvalitativnih poglobljenih intervjujev (n = 26). Na tej podlagi obravnavata vpliv gospodarske krize na prebivalstvo večjih madžarskih mest. Povezava med brezposelnostjo in pričakovano življenjsko dobo se v času krize poveča. Izsledki avtorjev kažejo, da sta položaj na trgu dela in raven prihodkov pomembna z vidika zdravja, raven in rast obstoječih družbenih in zdravstvenih neenakosti pa povečata tudi vpliv gospodarske krize na zdravje ljudi. Na Madžarskem neposredni vplivi gospodarske krize na neenakosti v zdravju še povečujejo regionalne razlike. Mesta lahko uravnovesijo neugodne vplive krize na zdravje in uspešno prispevajo k zniževanju neenakosti v zdravju.
Description
Keywords
gazdasági válság , egészségföldrajz , egészségföldrajz - Magyarország , egészségügyi egyenlőtlenség - Magyarország
Citation
Urbani Izziv 29: (2) pp. 97-111. (2016)