A Pécsi Tudományegyetem regionális fejlesztési szerepvállalásának lehetősége a tudományos munkatársak egyéni értékhierarchiáinak fényében: Összehasonlító elemzés

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Bodor, Ákos
Grünhut, Zoltán
Erdős, Katalin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
elen tanulmány a Pécsi Tudományegyetem (PTE) oktató és kutató munkatársainak értékpreferenciáit vizsgálja Shalom S. Schwartz „alapvető emberi értékek” koncepcióját felhasználva. Schwartz tíz alapértéket különböztet meg, melyek dina-mikus kölcsönhatásban állnak egymással. Az oktatók-kutatók jellemző értékprioritásainak feltárása lehetőséget teremt arra, hogy a szerzők következtetéseket vonjanak le a PTE társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatban, illetve azzal össze-függésben: az oktatók-kutatók motivációi vajon tudják-e kellőképpen támogatni az egyetem önmagán túlmutató szerep-vállalásait? Elemzésük fontos része az összehasonlító perspektíva, melynek során az oktatók-kutatók értékpreferenciáit a különböző európai térségekre, illetve a magyar társadalom egészére jellemző mintázatokkal vetik össze. Eredményeik azt mutatják, hogy a PTE munkatársainak értékei, motivációi megfelelő alapot biztosítanak az egyetem hatékony regionális szerepvállalása szempontjából.
Description
Keywords
Pécsi Tudományegyetem , regionális fejlesztés , értékpreferencia
Citation
Vezetéstudomány 53:(4) pp. 28-40. (2022)