Könyvek - Tanulmánykötetek - magyar nyelvű (SZE RGDI)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  A hely szelleme – a területi fejlesztések lokális dimenziói : A Fiatal Regionalisták VIII. Konferenciáján elhangzott előadások Győr, 2013. június 19–22.
  (Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája, 2013) Rechnitzer, János (szerk.); Somlyódyné Pfeil, Edit (szerk.); Kovács, Gábor (szerk.)
 • Item
  Dialógus a regionális tudományról
  (Magyar Regionális Tudományi Társaság, 2012) Rácz, Szilárd (szerk.); Rechnitzer, János (szerk.)
  A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben egy olyan kötetet kívánt közreadni, amely a regionális tudomány művelőinek dialógusát mozdítja elő. Ennek érdekében mindegyik generációból gondolatközlésre kértünk fel szerzőket. A kötet koncepciója, hogy a regionális tudomány jelenlegi helyzetét, jövőbeli kutatási irányait és lehetséges kihívásait felvillantsa. A tanulmányok inkább töprengések, gondolatok, meglátások, a jelen irányainak értékelései és a jövő trendjeinek, vízióinak vázolásai. Olyan eligazodást segítő munkák, amelyeket a fiatalabb kutatók éppúgy használhatnak, mint az idősebbek, s értékes információkkal szolgálhatnak a társtudományok művelői számára is. Mindannyiunk számára elgondolkodtatóak lehetnek, vitákra serkentenek, ezáltal előbbre viszik a tudományterületet, annak jövőbeli megújításához adalékot nyújtanak. A kötet mozaikszerűen, tizenhét kutató által készített pillanatfelvétel segítségével kíván áttekintést nyújtani a regionális tudományról.