Tanulmányok - magyar nyelvű (DE AGTC FMTI)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Reflexiók a határmentiség és a perifériajelleg értelmezésének kérdéséhez Magyarországon
    (Regionális Tudományi Társaság/Društvo za Regionalne Nauke, 2015) Baranyi, Béla
    A tanulmány a határ menti perifériák kialakulásának okait, jellemzőit és a területi felzárkózás lehetőségeit elemzi röviden az európai integrációs folyamatok alakulásával szoros összefüggésben. Megállapítja, hogy a határon átívelő kapcsolatokban zajló paradigmaváltás, az interregionális együttműködés új típusú, intézményesült szervezeti, elsősorban lokális, kistérség- és településközi, kvázi mini eurorégiós formái hozzájárulhatnak a vidékfejlesztési szempontból halmozottan hátrányos helyzet és a perifériajelleg felszámolásához Magyarországon. Az elemzés a Kárpát-medence gazdasági-társadalmi kohéziójának erősítését kívánja szolgálni.